(Kreita la 7-an de majo de 2006
Laste datumigita la 5-an de januaro de 2008
Gazetoteko Lanti Aliaj magazinoj
Rimarku, ke kelkaj periodaĵoj estas pli grandaj ol A-4. Sekve,
se vi intencas printi ilin, ne forgesu diri al via printilo, ke ĝi
skalu al la tuta grando de la paperaĵo uzota.

American Esperanto Magazine Decembro de 1957
Arbetar Esperantisten Aŭgusto de 1953 (8 al 10)
Brazila Heroldo Julio de 1993
Esperantisto Slovaka Decembro de 1981Decembro 1997
EsperantoMajo de 1956Majo de 1960
Esperanto GazetoOktobro de 1970
Esperanto KurierJanuaro de 1953
FratecoMarto de 2003 (59)
Espero KatolikaJubilea numero de 2003 (59)
InternaciistoAprilo de 2005
La EtuloFebruaro de 1929
Franca Katolika EsperantistoJulio de 1953
HelecoJulio de 1954 (11)
Inforam Foira BultenoFebruaro de 1959
La MovadoSeptembro 2007 (679)
La PraktikoDecembro de 1948 (134) Oktobro de 1953 (192)
Nederlanda EsperantistoFebruaro de 1954 (02)
Nia voĉoJunio de 1967
Okcidentgermana RevuoFebruaro de 1968 (1)
Sabadell EsperantistaJulio de 1969 (89)
Svisa EsperoDecembro de 1949 (08)
Svenska Esperanto-Tidningen Mayo de 1953 (41-5) Januaro de 1954 (42-1/2)
Propagandiloj pri Esperanto, kolektitaj de José Arroyo García
vizitoj.
Al GazetotekoReiru al komencoAl Dua Volumo: Boletín
Rara muziko de Delius.