MASKOJ FALIS

Iliaj maskoj estis belegaj, kun serenhumanaj ridetoj, kun veramemaj mienoj, kun okuloj de homa amikeco.

Sed maskoj nun estas falintaj; aperis originalaj vizaĝoj, tiuj samteruraj vizaĝoj kiuj jarcentoble turmentas homaron. Freneziĝinte pro grandaj potencoj, potenco de armiloj, de mono kaj mensogoj, el ili brilege radias agreso pro forraboj. Al malamo al ni ili stimulis fratojn, alverŝadi armilojn, monon, kaj mensogojn, ja denove kreas novan mondsistemon, sistemon de forrabo kaj regado.

Per ruzoj super UN ekreĝis ili. kaj ekpluvegas multaj decidoj kontraŭ Jugoslavio kaj Serbio ... Sojle de jarcent' dudekunua! Historiajn instruojn ili ne perceptis, ja tial formovu ilin de sceno, per nia tenemo kaj voĉdono, ni ordinaraj homoj de nia bela mondo.

Atanasije Marjanoviĉ
(eks-Juĝoslavio)

Indekso 0 | Ateismo

Muziko: Kanto infana 4-a verkita de Sugar Reszo.


Kreita de Jesuo de las Heras la ĵaŭdon 6-an de septembro de 2001.