Manĉeto


GRAVAJ NOTOJ:
  1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
  2. Oni povas reprodukti artikolojn, kondiĉe ke oni citu la originon.
  3. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj. Tamen, ni klopodos publikigi ĉiun artikolon kies enhavo estas interesa kaj ne mis-traktas iun ajn personon.
  4. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem, ne la redakcio.

Kovrilo: Tia ŝajnas esti la vera visaĝo de historia Jesuo de Nazareto. Pri kio ajn oni mensogis al ni dum 2001 jaroj?

Indekso 0 | Ateismo

Muziko: Malfermo, verkita de Johano Sebastjano Baĥ.


Kreita de Jesuo de las Heras la sabaton 8-an de septembro de 2001.