Hispana

Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia
  1. Enkonduko: estontuloj ne kredos.
  2. Ĉu lingvo internacia estas bezona?
  3. Ĉu estas espero, ke iam ĝi estos enkondukita praktike?
  4. Kia kaj kiamaniere tio estos farita kaj kia lingvo estos enkondukita?
  5. Ĉu nia laboro kondukos nin al definita celo?
  6. Kia arta lingvo estos enkondukita en komunan uzadon?
  7. Ĉu aperos pli taŭgajn artefaritajn lingvojn ol Esperanto?
  8. Kion fari nun?

Esperanto España