Aliaj esperantaj magazinoj

Eventoj (Numero senpaga) MonatoKomentoj (taga)
Sveda Esperanto Asocio Gazeto Andaluzia Otras revistas
Paperaj magazinojNovjorka Prismo Esperanto sub Suda Kruĉo
Enciklopedio Kalblanda Juna Alumeto Popola novaĵoj
La Gazeto K(aj) T(iel) P(lu) Lingva Retgazeto
Litova Stelo Sennaciulo Revuoj de UEA

Grava noto.-Por legi Kajeroj el la Sudon pere de Explorer2+ NetsCape 3+ oni bezonas nur havi la litertipojn Latin3, ĉar tiuj programoj scios kiam enkonduki la necesajn tipojn. Tamen, por la plejmulto de la aliaj magazinoj enkondukitaj de la apuda tabelo, vi devas ANKAŬ defini tipon Latin3-an en la opcioj de via navigatoro. Aliokaze, vi ne vidos la esperantajn karakterojn...
Esperanto Hispanio