Fonografio de Narciso Yepes


Kion ni povas auxdi de li Necese tiu æi fonografio estas limigita, sed mi esperas, ke per helpo de vi æiuj legantoj ni povos kompleti øin baldaý.

Aliflanke, vi povas aýskulti tiujn erojn, kiuj substrekas, kiel ekzemple tiu, kiu aýdigas vin la himno de universitato (ne ludita de Narciso Yepes, laý mia kono!)

Jen la fonografio de Narciso Yepes kiun mi kolektis øis nun:

 1. Deutsche Gramophon: Hispana gitaro, 5 volumoj: Gaspar Sanz, gitaristo de la 17-a jarcento hispana.
  1. DG 435 842-2:
   Gaspar Sanz
   Suito hispana:
   1. Españoletas
   2. Gallarda kaj villano
   3. Danco de hakiloj
   4. Rujero kaj paradetas
   5. Zarabando al hispana temo
   6. Passacalle (Caballería de Nápoles)
   7. Folías
   8. La miñona de Cataluña
   9. Canarios.
   Rujero, de Gaspar Sanz
   Alonso Mudarra
   Fantasía que contrahaze la harpa a la manera de Ludovico. (Fantazio imitante la harpo ludovike).
   Luis de Narváez
   Diferencias sobre Guárdame las vacas (Variante la temon Gardu tiujn bovinojn).
   Gitaro hispana
   Antonio Soler
   Sonata en mi majora.
   Fernando Sor
   10 studoj: 35-14, 29-17, 6-2, 35-16, 35-22, 35-21, 6-11, 35-19, 29-14, 31-22
   Temo variita, opus 9

  2. DG 435 843-2
   Isaac Albéniz
   Asturias, leyenda
   Memoroj de vojaøo: Murmuroj je la strandeto.
   Tipaj pecoj: Torre Bermeja (Turo ruøa), serenado.
   Enrique Granados
   Hispana danco nº 4 Villanesca
   Francisco Tárrega
   Alborada, capricho.
   Danco maýra
   Revo (Sueño)
   Manuel de Falla
   Soræista amo (El amor brujo):
   1. Magia rondo (El círculo mágico)
   2. Kanto de malvera fajro (Canción del fuego fatuo).
   Tripinta æapelo El sombrero de tres picos:
   1. Danco de muelisto (Danza del molinero, farruca)
   Joaquín Turina
   Sonata, opus 61Don Joaquín Turina
   Fandanguillo, opus 36
   Salvador Bacarisse
   Passapie
   Narciso Yepes
   Catarina d'Alió
   Anónimo
   Romance (arr. Narciso Yepes)
  3. DG 435 844-2:
   Francisco Tárrega
   Recuerdos de la Alhambra
   Marieta, mazurka
   Caprico araba
   Tango
   Isaac Albéniz
   Malagueña
   Manuel de Falla
   Omaøo al la tombo de Claude Debussy
   Soleares kanteblas kaj danceblas!
   Joaquín Turina
   Garrotín kaj Soleares
   Ráfaga
   Joaquín Rodrigo
   En tritikejo (En los trigales).
   Anonimaj kantoj aranøitaj de Miguel Llobet:
   La filla del marxant
   La filadora
   El mestre
   La cançó del lladre
   Emilio PujolEmilio Pujol
   Abelo (El abejorro)
   Federico Moreno Torroba:
   Madroños
   Xavier Montsalvage
   Habanera
   Maurice Ohana
   Tiento
   Antonio Ruiz Pipó
   Kanta kaj danco n-ro 1 (Canción y danza nº 1).
  4. DG 435 845-2:
   (Kun la Or¶estro Sinfonia de la Radiotelevido Hispana, gvidita de Odón Alonso) Juna Narciso.
   Joaquín Rodrigo
   Concerto de Aranjuez:
   1. Allegro con spirito
   2. Adagio
   3. Allegro gentile
   Salvador Bacarisse
   Concerteto por gitaro kaj or¶estro en la menor, opus 72:
   1. Allegro
   2. Romanza. Andante.
   3. Scherzo. Allegretto.
   4. Rondo. Allegro men misurato.
   Antonio Ruiz Pipó: (Kun la Londona Sinfonia Or¶estro, gvidita de Rafael Frübeck de Burgos)
   Tabuloj por gitaro kaj or¶estro:
   1. Kanto libera
   2. Þercando
   3. Elegio
   4. Molto vivace
  5. DG 435 846-2
   Joaquín Rodrigo:
   Fantasía para un gentilhombre (fantazio al øentila homo, pri temoj de Gaspar Sanz, ludita kune kun la Or¶estro Sinfonia de la Radiotelevido Hispana, gvidita de Odón Alonso)):
    Joaquín Rodrigo
   1. Villano kaj ricercare
   2. Españoleta y fanfare de la caballería de Nápoles
   3. Danco de hakiloj
   4. Canario
   Maurice Ohana (Kun la Londona Sinfonia Or¶estro, gvidita de Rafael Frübeck de Burgos)
   Concierto: tres gráficos para guitarra y orquesta:
   1. Gráfico de la farruca y cadencias
   2. Improvisación sobre un gráfico de la siguiriya
   3. Gráfico de la bulería y tiento
   Joaquín Rodrigo
   Concierto Madrigal para dos guitarras y orquesta: (koncerto por du gitaroj, ludita kune kun sia lernantino Godelieve Monden kaj la Philarmonia Orchestra gvidita de Garcí Navarro):
   1. Fanfarre
   2. Madrigal
   3. Entrada
   4. Pastorcillo, tú, que vienes, pastorcillo, tú, que vas (þafisto, ci kiu venas, þafisto, ci kiu iras)
   5. Girardilla
   6. Pastoral
   7. Fandango
   8. Arieta
   9. Zapateado
   10. Caccia a la espagnola

 2. DG 426 700-2: Heitor Villalobos-Narciso Yepes
  1. koncerto por gitaro kaj malgranda or¶estro (Kune kun la Londona Sinfonia Or¶estro gvidita de García Navarro).
   1. Allegro preciso
   2. Andantino e andante
   3. Allegretto non troppo
  2. Dek du studoj por gitaro (ankaý 2530140 ST)
  3. Kvin preludoj por gitaro

 3. DG 25 30 875: akompanante kantistinon Teresa Berganza
  Manuel de Falla:
  Sep kantoj popolaj hispanaj (Siete canciones populares españolas):Kun Teresa Berganza
  1. Maýra tuko
  2. Sekveto mursja (Seguidilla murciana)
  3. Asturiana
  4. Jota
  5. Lulkanto (nana)
  6. Kanto
  7. Polo
  Federico García Lorca:
  Dek tri malnovaj hispanaj kantoj:
  1. Anda, Jaleo
  2. La kvar mulistoj (Los cuatro muleros)
  3. Tri folioj (Las tres hojas)
  4. Knaboj el Monleón (Los mozos de Monleón).
  5. La maýrinoj el Jaén
  6. Seviljanoj de la XVIII jarcento (Sevillanas del siglo XVIII)
  7. La kafejon de ¶ininetoj (En el café de chinitas). Doctor Honoris Causa por la Universitato de Mursjo
  8. Lulkanto de Sevilla
  9. Los Pelegrinitos
  10. Zorongo
  11. Romance de don Boyso
  12. Los reyes de la baraja
  13. La tarara
 4. DG 11 39 440:
  Joaquín Rodrigo
  Concierto de Aranjuez:
  1. Allegro con spirito
  2. Adagio
  3. Allegro gentile
  Fantasía para un gentilhombre (fantazio al øentila homo, pri temoj de Gaspar Sanz, ludita kune kun la Or¶estro Sinfonia de la Radiotelevido Hispana, gvidita de Odón Alonso)):
  1. Villano y ricercare
  2. Españoleta y fanfare de la caballería de Nápoles
  3. Danza de las Hachas
  4. Canario

 5. CS 8565: Recitalo de Narciso Yepes kun la Or¶estro Nacia de HIspanio, gvidita de Odón Alonso
  Manuel Palau
  Concierto Levantino:
  1. Allegro non tanto
  2. Largeto
  3. Presto
  Antonio Vivaldi
  Concierto en re majora:
  1. Allegro giusto
  2. Largo
  3. Alegro
  J.S. Bach:
  Chacona en re menor

 6. ZL 57: Narciso Yepes.
  Heitor Villalobos:Francisco Tárrega i Eixea
  Preludio número 1.
  Francisco Tárrega:
  Recuerdos de la Alhambra
  Capricho Árabe
  Gran Jota (Granda ¦oto)
  Joaquín Malats:
  Serenata española
  Isaac Albéniz:
  Rumores de la Caleta
  Asturias
  Manuel de Falla:
  Danza del molinero
  Isaías Savio:
  Escenas BrasileñasJohann Sebastian Bach

 7. Archiv PRIVILEGE 25 47 063: Johan Sebastian Bach:
  Werke für Laute (Verkoj por ljuto, luditaj ljute de Narciso Yepes)
  Fuga en sol menor, BWV 1000
  Preludio, fuga y allegro en mi bemol mayor, BWV 998.
  Preludio en do menor, BWV 999.
  Suite en mi mayor, bwv 1006a:
  1. Preludio
  2. Loure
  3. Gavota en rondeau
  4. Menuet I
  5. Menuet II
  6. Bourrée
  7. Giga
 8. 2538106 Lumaj pecoj por gitaro. Malpermesitaj ludoj (piéces brillantes pour guitarre. Jeux interdits).
 9. 139366 ST33SPLM: Fernando Sor: 24 studoj por gitaro.

  DANK' AL S-ro Jacques Mercier, jmercier@lino.com, el Kanado.

 10. Deutsche Gramophon 413 783-2 Domenicxo Scarlatti Sonaten
  1. sonata K. 146
  2. sonata K. 34; larghetto
  3. sonata K. 238; andante
  4. sonata K. 42; minuetto
  5. sonata K. 474; andante e cantabile
  6. sonata K. 32; aria
  7. sonata K. 322; allegro
  8. sonata K. 77; moderato e cantabile
  9. sonata K. 283; andante allegro
  10. sonata K. 64; gavotte
  11. sonata K. 446; pastorale
  12. sonata K. 377; allegrissimo
 11. DG 419 620-2 Joaquin Rodrigo Tres piezas Espanoles. Sonata Giocosa
  1. Invocación y danza
  2. Ya se van los pastores allegro moderato
  3. Por caminos de Santiago adagio
  4. Tres piezas españolas
   1. Fandango. allegretto
   2. Passacaglia. andante
   3. Zapateado. allegro
  5. En tierras de Jerez (from Por los campos de España)
  6. Zarabanda lejana
  7. Sonata giocosa
   1. allegro moderato
   2. andante moderato
   3. allegro
  8. Junto al Generalife
   1. lento e cantabile
   2. allegro-tempo1
  9. Entre olivares
   1. allegro
   2. allegro ma non troppo
   3. allegro gracioso
   4. più tranquillo
 12. DG 429 512-2 Luigi Boccherini 3 Guitar Quintets
  1. Quintet no 4 D-dur
   1. allegro maestoso
   2. pastorale
   3. grave assai-Fandango
  2. Quintet no 7 e-moll (Gérard ni 451)
   1. allegro moderato
   2. adagio
   3. minuetto-trio-minuetto
   4. allegretto
  3. Quintet no 9 C-dur
   1. allegro maestoso assai
   2. andantino
   3. alllegretto
   4. maestoso e lento. variazion I-XII.La ritirata di Madrid
  4. DG 423 699-2 Romance D`Amour
   1. Cantigas de Santa Maria AlfonsoX El Sabio
   2. Malagueña /da opus 165 Isaac Albeniz
   3. Petenera para guitarra (danza) Regino Sainz De La Maza
   4. Andaluza (danza) allegro Regino Sainz De La Maza
   5. Madroños para guitarra Federico Moreno Torroba
   6. Sonata (Zapateado para guitarra Mateo Albeniz
   7. Cancion de cuna (andante) Emilio Pujol
   8. El abejorro (estudio) Emilio Pujol
   9. La filla del lmarxant (melodía popular catalana, versión para guitarra: Miguel Llobet)
   10. Tema con variaciones, op. 9 Fernando Sor
   11. Habanera muy dulce Xavier Montsalvatge
   12. Danza espanola no.5 Enrique Granados
   13. Hommage au tombeau de Debussy Manuel de Falla
   14. Danza des molinero (farruca) moiderato assai Manuel de Falla
   15. Cancion y danza no.1 Antonio Ruiz Pipó
   16. Jeux interdits (Romance) arr. N. Yepes Anónimo
  5. DG 410 655-2 Francisco Tarrega
   1. Lagrima
   2. Estudio en forma de minetto
   3. La Cartagenera
   4. Danza mora
   5. Columpio. lento
   6. Endecha. andante
   7. Oremus. lento
   8. La Mariposa. alllegro vivace
   9. Recuerdos de la Alhambra. andante
   10. Preludio in G major. allegretto
   11. Adelita. lento
   12. Sueno
   13. Minuetto
   14. Pavana. allegretto
   15. Estudio de velocidad. allegro
   16. Jota. Andante-allegro-tempo primo-lento,espressivo-cantabile
  6. Privilege DG 429 528-2 Antonio Vivaldi Lute (Guitar) Concertos. Mandolin Concertos
   1. Concerto fur laute (guitarre), 2 violinen und Basso continuo D-dur (RV93)
    1. allegro giusto
    2. largo
    3. allegro
   2. 2)Concertofür Viola d`amore,Laute (guitarre),Streicher und Basso continuo d-moll (RV540)
    1. allegro
    2. largo
    3. allegro
   3. Concerto für Mandolin (Takashi Ochi),Streicher und Orgel C-dur (RV425)
    1. allegro
    2. largo
    3. allegro
   4. Concerto für 2 Mandeloninen (Takashi& Sylvia Ochi), Streicher and Orgel G- dur (RV532)
    1. allegro
    2. andante
    3. allegro
     1. Concerto für 2 flöten, 2 Salmò (Fagotta), 2 violinen, Intromba marina, 2 mandolimen, 2 Theorben Guitarren), Violoncello, Streicher und Cemballo (Orgel) C-dur
      1. allegro molto
      2. andante molto
      3. allegro
    4. Forlane UCD 10907 Récital Amérique Latine Espagne
     1. Frederico Moreno-Torroba Hommage à la Seguidilla
      1. Andante et allegretto
      2. Andante
      3. Allegretto, allegro et sostenuto
     2. Hector AYALA musique de l`Amérique Latine
      1. Choros (Brézil)
      2. Takirari Bolivie)
      3. Tonada Chili)
      4. Valse Pérou)
      5. Gato y Malambo (Argentine)
     3. Antonio Ruiz Pipo hommage à Antonio De Cabezon
      1. entrada
      2. Tiento
      3. Glosa
      4. Aire danzado
     4. Vincent ASENCIO
      1. Sonatine (hommage à D. Scarlatti)
      2. Elegia a Manuel de Falla
      3. Tango de la "Casada infidel" (hommage à Garcia Lorca
     5. Gerardo GOMBAU trois piéces de la belle époque
      1. Valse
      2. habanera
      3. Marche jocosa
     Favorit DG 423 786-2
     1. Recuerdos de la Alhambra (Tarrega)
     2. Sonata e-moll (D.Scarlatti)
     3. Bourrée e-moll (J.S. Bach)
     4. Passemeze ett Bransle de Poictou Adrien Le Roy
     5. Sarabande e-moll (J.S. Bach)
     6. Saltarello (Anonymus)
     7. Alborada (Tarrega)
     8. Danza del molinaro (Manuel De Falla)
     9. Dos Canciones populares catalanes (Miguel Llobet)
     10. Danza no 1 (Anonio Ruiz Pipo)
     11. Prélude no 1 e-moll (Heitor Villa Lobos)
     12. El abejoro (Emilio Pujol
     13. Passepied (?) Salvador Bacarisse)
     14. Suite espanola: n-ro. 5 Asturias (Isaac Albeniz)
      1. n-ro. 12 Torre bermeja
      2. n-ro. 6 Rumores de la caleta
     15. Danza espanola no. 4 Villanesca (Enrique Granados)
     16. Fandanguillo op. 36 (Joaquin Turina)
     17. Romance (aus Jeux interdits arr. N Yepes)

    Reiri al
    ~ Komenco ~ Narciso Yepes ~ Fernando Sor ~ Esperanto España ~
    ~ Curso de Esperanto ~ Esperanto Course ~