Gazetoteko Lanti. Volumo Dua: Boletn.
Grava noto Patronoj Laste datumigita la 11-an de julio de 2008 ~ Legu min ~ 1950 ~ 1960 ~ 1970 ~ 1980 ~ 1990 ~ 2000 (Leeme)
Boletín estas la dua volumo de la Gazetoteko Lanti
La kvardekaj 1949:
001 002 003 004 005 006 007 008-009 010 011 012
Muzika propono
La kvindekaj 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
Januaro 013 025 037 049 061 073 085 097 107 113
Februaro 014 026 038 050 062 074 086 098
Marto 015 027 039 051 063 075 087 099 108 114
Aprilo 016 028 040 052 064 076 088 100
Majo 017 029 041 053 065 077 089 101 109 115
Junio 018 030 042 054 066 078 090 102
Julio 019 031 43 055 067 079 091 103 110 116
Aŭgusto 020-021 032 044 056-57 068-069 080-081 092-93 104-105
Septembro (020-021) 033) 111 117
Oktobro 022 034 046 058 070 082 094 106
Novembro 023 035 047 059 071 083 095 112 118
Decembro 024 036 048 060 072 084 096
La sesdekaj 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Januaro 119 125 131 136 141 147 153 159 165 171
Februaro
Marto 120 126 137 142 148 154 160 166 172
Aprilo 132
Majo 121 127 143 149 155 161 167 173
Junio 133
Julio 122 128 144 150 156 162 168 174
Aŭgusto 133b
Septembro 123 129 145 151 157 163 169 175
Oktobro 134 138
Novembro 124 130 139 146 152 158 164 170 176
Decembro 135 140
La sepdekaj 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Januaro 177 183 189 195 201 207 213 219 225-227 231-232
Februaro
Marto 178 184 190 196 202 208 214 220
Aprilo
Majo 179 185 191 197 203 209 215 221 233-234
Junio
Julio 180 186 192 198 204 210 216 222 228-229
Aŭgusto
Septembro 181 187 193 199 205 211 217 223-224 235-236
Oktobro
Novembro 182 188 194 200 206 212 218 230
Decembro
La okdekaj 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Januaro 237 243-244 249
kaj
250
255 261 267 273 278 284 289
Februaro
Marto 238 256 262 268 274 279 285 290
Aprilo
Majo 239 245 251 257 263 269
y
270
275 280 286
Junio
Julio 240 246
Kongresa libro
252
Kongresa libro
258 264 276 281 287 291
Aŭgusto
Septembro 241 247 253 259 265 271 282 288 292
kaj
293
Oktobro
Novembro 242 248 254 260 266 272 277 283
Decembro
La naudekaj 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Januaro 294 299 304 309 314 319 324 329 334 339
Februaro
Marto 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340
Aprilo
Majo 296 301 306 311 316 321 326 331 336 341
Junio
Julio 312 317 322 Ne aperis 332 Ne aperis Ne aperis
Aŭgusto 297
Apendico
302 307
Apendico
en la hispana
Septembro 327 337 342
Oktobro
Novembro 298 303 308 313 318 323 328 333 338 343
Decembro
La dumilaj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Januaro 344 349 354 359 364
Februaro
Marto 345 350 355 360 365
Aprilo
Majo 346 351 356 361 366
Junio
Julio Ne aperis Ne aperis Ne aperis Ne aperis Ne aperis Ne aperis Ne aperis Ne aperis Ĉu aperos? Ĉu aperos?
Aŭgusto
Septembro 347 352 357 362 367
Oktobro
Novembro 348 353 358 363 368
Decembro

Grava noto.- Multajn numerojn mi ankoraŭ ne havas. Mi enretigas ĉiujn, kiujn mi jam havas, sed mi per ĉi tio petas de legantoj, kiuj havu kelkajn, kiujn mi ne ankoraŭ havas, ke ili sendu al mi. Mi promesas, ke mi resendos tuj, kiam mi jam enkomputiligis. Mi promesas, ke mi resendos plej baldaŭ kiel eble. Dankon. Ni ĉiuj helpu konservi nian historion.

Anstataŭ noti la nombrojn de la mankantaj numeroj, mi preferas, ke oni vidu tiujn rekte en la supra tabelo, notante, ke ne estantaj nombroj --ekzemple, tiuj de 2009-- signifas, ke mi ne havas la koncernan numeron, kaj se estas la nombro sen ligo al numero de la magazino, tio signifas, ke mi jam havas la numeron, sed mi ankoraŭ ne enretiĝis gin. Mi esperas, ke tiu konvencio estu pli klara ol tiu antaŭa, per kiu mi notis ciun mankantan numeron, kiu povus erarigi la kontribuonton, se mi ne sufice rapide aktualigis la liston.

Alia noto.- Bonvolu preni la bultenojn por via legado kaj konservado. Se oni publikigas ilin aliloke, bonvolu kreditigu min, Jesuo de las Heras Jiménez, kiu ĝis nun estis la sola kompilanto kaj virtualiganto de la koncernaj numeroj, kaj bonvolu ankaŭ notigu, ke oni prenis ilin el ĉi tie.

Patronoj.- La sekvantaj samideanoj aktive protektis la Gazetotekon Lanti tuj de ĝia apero, kaj sekve tion mi kreditas de ĉi tie:
  • José María Bernabéu Franco
  • Rodolfo Canet Marín
  • Jozette Braem van Peteghen, vidvino de Francisco Zaragoza,
  • Miguel Ángel Sancho Pardo
  • Ana María Molera
  • Teresa Massana Rafols, vidvino de Ludoviko Hernández Yzal, kreinto de Muzeo de Esperanto

Jam vidite de homoj, de la 25-a de septembro de 2003.

Propono muzika: Dum ke vi legas, vi povas auskulti la Koncerton por Violono de Beetoveno.: Allegro kaj largo kaj allegro

Al GazetotekoReiru al komencoAl Unua Volumo: Kajeroj el la Sudo