La 9-a Kongeso de la Valencia Esperanto Federacio kaj Murcia

Castellón 4/5 de abril de 1998.

Kongresejo: “BEL” Paseo Morella, 2. Bajo.
12.004 Castellón (Apud la stacidomo).
Kontakt-telefono 964 20 32 38

Kongrestemo: VEF kaj Murcio: Novaj Defioj.

Sabato, 4-a de aprilo.

09:00 Akcepto de la kongresanoj kaj disdonado en la kongresejo.
11:30: kunveno de la delegitoj.

13:00: prelego: El síndrome de Babel (la babela simptomaro), dirota de Jesuo de las Heras, Murcia.
14:00: libera tempo por tagmanßi.
17:00: Prelego Vivo kaj muziko de Francisco Tárrega y Eixea, gitarekzempligota kaj dirota de Jesuo de las Heras.
18:00: Solena malfermo de la kongrseo.
19:00: Asembleo de VEF kaj Murcia (unua parto). Poste vizito al la Ekologia Domo. Dimanĉo
10:00: Inaªguro de la Placo Esperanto.
11:00: Violin-koncerto ¤e Placo Esperanto fare de Tomás Fabregat Felip kaj Tomás Fabregat Mallasen.
12:00: ßenerala Asembleo de VEF (Dua parto):
14:00: Oficiala bankedo kaj fino de la kongreso.
17:00: por dezirantoj, turisma vizitado. Loßeblecoj: Ãiuj trovißas proksime de la Kongresejo, apud la fervojstacidomo.


Correo 7 ~ Otros Correos ~ Esperanto España ~