Redaktita de Antonio marco Botella. Kajeroj de julio al septembro de 1993


Aliaj Kajeroj ~ En pdf (Kovrilo).
Enretigis Jesuo.
Estraro:
Prezidanto: Manuel López Hernández.
Sekretario: Alberto Franco Ramírez.
Kasisto: Ramón Manau Torres..
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj Miguel Fernández Martín.
Kovrilo: Rigoberta Menchu Tum, nunjara Nobel-premiito pri la paco.
Pri la enhavo de la artikoloj respondecas l' aŭtoroj mem.