Financoj

Administracia angulo

Pagis sian respektivan ĉi-jaran abonon jenaj k-doj:

Amador Díaz Eleizaldo                   1.000 Ptoj.
Enrique Piquero Vázquez                1.000    "
Mª Fernanda Onde                           1.000    "
Ana Manero                                        800    "
Víctor Ortiz Gratal                             800    "
                                SUMAS           4.600    "


Kajero 17ª ~ Aliaj Kajeroj ~ En pdf (Kovrilo).
Enretigis Jesuo.