Movado

Korespondi deziras.

D-ro Jorge Suardiaz Pararas, Hospitalo "Hermanos Ameijeiras" San lázaro, 701. 10300 LA HABANA. (Cuba), dez. kor. kun kuracistoj pri literearo, politiko, moroj kaj precipe pri klinika laboratorio, interŝanĝi profesiajn informojn kaj spertojn.

***** ***** *****

Osmara Rivera Mancebo, celle G. Nr. 74, 2ª y 3ª, rpto. Sveno, Sentiago de Cuba.

***** ***** *****

Junaj 10-14-agaj lernejenoj p.c.t. Skribu al la lnstruistino Mª Luz Moya Luna: Zamorana, 9 1/2 entre Aguilera y 1 Ra,Rpto: Zamorana, C-90300 Santiago de Cuba (Kubo).

***** ***** *****

Idismir Mengana Terrero, Edif. 33-A, Apto.3, Micro 2, Apto.Abel Ste Maria, Santiago de Cuba ( Kubo).

*** ***** ***

Surelys Medina Rodriguez: Pio Rosedo 308-A, Mirro y Maceo, San Lurs, Sentiago de Cuba ( Kubo).

***** ***** *****


Kajero 17ª ~ Aliaj Kajeroj ~ En pdf (paĝo 23ª).
Enretigis Jesuo.