Administro

Administra angulo.

Pagis sian respektivan ci-jaran abonan jenaj k-doj:

Nicolas López Escartin............................800,- Ptoj
Enrique Navarro Rubio..........................1.000,- " -
Lorenzo Noguera Sarasa .......................1.000,- "
Antonio Mairal Cabero (Francia)..........2.400- "
H.E.F.A. (Barcelona) ...............................800,-
" SUMAS PAGO DE ABONANTOJ ...7.800,- "

Aliaj Kajeroj ~ Kajero 18ª ~ En pdf (paĝo 23ª).