Asocio

FINANCA RAPORTO POR LA PERIODO 1992.

KONTO-ETATO PRI LA REDAKTEJO EN 1992.

Saldo favora al HALE je la fino 1991...........31.651.-
Enspezoj de Abonantoj, laŭ "Kajeroj"..........12.300.-
Sumo                                                             43.951.-

ELSPEZO DUM 1992:
Poŝto, ekspedo kvar numerojn =    6.202.-
4 inkobendoj-forviŝbendoj =         6.000.-
Poŝto sendo de korektoj =            2.400.-
Presejo: 4 x 6120 Ptoj =              24.480.-
                                Sumas          39.082.-   39.082.-
      Saldo je la jarfino favora al HALE         4.869.-

Aliaj Kajeroj ~ Kajero 18ª ~ En pdf (paĝo 20ª).