socio

La Ĝenerala Asembleo de HALE

    Laŭ nia Statuto, oni alvokas ĉiujn gekamaradojn al la 6-a ordinara asem­ bleo de nia Asocio, kiu okazos en Valencio paralele kun la UK, laŭ la jena


Aliaj Kajeroj ~ Kajero 18ª ~ En pdf (paĝo 23ª).