Aliaj Kajeroj ~ En pdf (Kovrilo).
Enretigis Jesuo.
Estraro:
Prezidanto: Martín Bustín Benito.
Sekretario: Jesús de las Heras Jiménez.
Kasisto: Nicolás Gil Carballo.
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj Miguel Fernández Martín.
Kovrilo: Leo Ferré, kantisto-aŭtoro, muzikisto kaj poeto, pura idealisto forpasinta la 14an de julio 1993.
Pri la enhavo de la artikoloj respondecas l' aŭtoroj mem.