Administrado

Administra angulo

Pagis sian respektivan ĉi-jaran abonon jenaj k-doj:
Miguel Gutiérrez Adúriz...........................800.- Ptojn
Kantabra Esperanto-Asocio......................800.- "
Francis Bourgaux....................................1.800.- "
Sumas pago de abonantoj                       2.600.- "


Aliaj Kajeroj ~ Kajero 19ª ~ En pdf (paĝo 17ª).