Asocio

Agrabla novaĵo

   Kun granda ĝojo ni ricevis la novaĵon pri la edziĝo en Moskvo dum monato aŭgusto de k-do Joan Manau Valor, iama komitatano-fondinto de HALE.

   Al la feliĉa paro, kiu de nun loĝos en nia lando, same kiel al nia amiko Ramón Manu, SAT-peranto en Hispanio, ni esprimas tutkoran gratulon. Feliĉon al vi, kara Joan!

La Redakcio.


Aliaj Kajeroj ~ Kajero 19ª ~ En pdf (paĝo 17ª).