Redaktita de Antonio marco Botella. jde oktobro al decembro de 1993

Kajeroj el la Sudo

Numero 20

de oktobro al decembro de 1993

Enhavo


Aliaj Kajeroj ~ En pdf (Kovrilo).
Enretigis Jesuo.
Estraro:
Prezidanto: Martín Bustín Benito.
Sekretario: Jesús de las Heras Jiménez.
Kasisto: Nicolás Gil Carballo.
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj Miguel Fernández Martín.
Kovrilo: Haveniro kaj placo de Malago, urbo kie venontjare okazos la Ĝenerala Kunveno de HALE.
Pri la enhavo de la artikoloj respondecas l' aŭtoroj mem.