Asocio

Administra angulo

Pagis sian respektivan ĉi-jaran abonon jenaj k-doj:

Fernando Costa (Portugalio)......................800,- Ptoj
Emiio Pérez Gimeno..................................800 "
Noemi Huerga Pérez.................................800 "
Ruperto Vicente donacas.....................25.000 "
     Entute sumas                                   27.400 "


   Ni tutkore dankas al niaj gek-doj kiuj frue pagas abonojn kaj kotizojn, ĉar tio multe helpas la administradon. Dankon!


Aliaj Kajeroj ~ Kajero 20ª ~ En pdf (paĝo 19a).