Humuro

Bonvolu ridi..., sed ne tro!

Ridu, ne ridaĉu

Mallerta edzo.
Paro da ĵusa geedzoj ellitiĝas frumatene post la nupta nokto. La edzino, ordonema kaj iomete kolera, diras al la edzo:
—Karulo, bonvolu pretigi la kafon! —Kaj..., restinte iom pensema, ŝi admonas iom severe: —Aŭ ankaŭ ne tion vi scias fari!

***

En lando sub diktatora reĝimo.
Foje, en certa lando regata de diktatoro, la observatoriaj astronomoj registris sismajn skuojn, kies epicentro kuŝis sur malproksima regiono de la lando. Tuje, oni sendis informan komunikaĵon al la Provincestro, kiu siavice telegrafis al la koncerna urbeto jene:
"Sisma movado okazontaj ĉe via urbo. Mi scias epicentro situas en via urbeto. Zorgu energie kaj evitu mortigadojn".
Du tagojn poste, la Provincestro ricevis de la urbestro ĉi tiun telegramon:
"Sisma movado abortigita. Epicentro kaj tri aliaj ulaĉoj arestitaj".

Nokta aventuro.
Du grimpistoj piedirantaj dum la tuta tago en la montaro venis vespere en vilaĝan gastejon. Ĉar ili estis lacegaj, ili eĉ ne vespermanĝis, sed luis ĉambron kaj iris tuj dormi. Kiam la lampo estis estingita, ili konstatis, ke la aero en la ĉambro estis tiel sufoka, ke neniu el ili povas ekdormi.
—Kie estas la alumetoj?, —demandis Johano.
—Mi havas neniajn —respondis Georgo.
—Mi nenion vidas, sed malgraŭ tio mi iras malfermi la fenestron —diris Johano.
   Li ellitiĝis kaj blinde-palpe iris tra la ĉambro. Post momento li venis al granda vitra tabulo kaj ekkriis:
—Mi jam trovis ĝin, sed ne povas ĝin malfermi.
—Do rompu ĝin! —rediris Georgo.
   Johano prenis sian ŝuon kaj jam aŭdiĝis tra la ĉambro la sono de la falantaj vitropecoj.
—Nun estos bone —diris li kaj revenis en sian liton.
—Certe, —diris Georgo. —Oni ja eĉ ne povas dormi sen aerrenoviĝo. —Kaj ili ambaŭ profunde endormiĝis.
   Sed imagu, kia estis ilia surprizo, kiam ili matene vekiĝis kaj vidis, ke la fenestro estas netuŝita, sed la vitra pordo de granda libroŝranko estas frakasita.

***

Ĉe instruistoj.
—Mi donis al tiu lernanto malsukcesan noton: li eĉ ne escias, kie estas Malvinoj!
La alia: —Tre bone farite, tiel li penos memori, kie li lasas ĉiun aĵon!

En lernejo.
   La instruisto: —Kiu skribis sur la nigran tabulon: "La instrusto estas idioto?"
Lernanto (timeme): —Estas mi.
   La instruisto: —Bone, ĉi tiun fojon mi pardonas vin pro tio, ke vi sincere diris la veron.

***

Vere ebria.
   Ebriulo elliras el drinkejo tiel ebria, ke li ne scias, kie li troviĝas. Zigzage li alproksimiĝas al urbogardisto kaj demandas lin: "Ĉu vi volas diri al mi, kie ni estas?"
—En strato xxx proksima al placo xx, —respondas la gardisto.
   Kolere la ebriulo replikas: —Forgesu la detalojn, sinjoro, bonvolu diri al mi, en kiu urbo ni estas!

Ho, se ili geedziĝus!
Preleganto: —...imagu, ke blato kapablas naski 43 000 idojn nur en unu sola jaro.
   Unu el la aŭskultantoj: —Dio mia!, estus ja terure, se tiuj estaĵoj geedziĝus!


Aliaj Kajeroj ~ Kajero 20ª ~ En pdf (paĝo 6a).