Redaktita de Antonio marco Botella. jde aprilo al junio de 1994

Kajeroj el la Sudo

Numero 22

de aprilo al junio de 1994

Enhavo

  1. Alvoko al la anaro.
  2. Forpasis Federica Montseny.
  3. Ankoraŭ pri lingvioj..., kaj punkto!
  4. Hispanio strikis.
  5. Rezenco: Komercado de kulturoj kaj lingvoj.
  6. Bonvolu ridi..., sed ne tro!
  7. Sopiro al Interna ideo.
  8. La Movado en kaj ekster Iberio.
  9. Administra angulo.
  10. Lirikaj paĝoj

Aliaj Kajeroj ~ En pdf (Kovrilo).
Enretigis Jesuo.

Estraro:

Prezidanto: Martín Bustín Benito.
Sekretario: Jesús de las Heras Jiménez.
Kasisto: Nicolás Gil Carballo.
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj Miguel Fernández Martín.
Kovrilo: "Les demoiselles d' Avignon" (1907), de Picasso, fundamenta verko en la estetika renovigo je la komenco de tiu ĉi jarcento, kiam eniris en krizon la figurarto.
Pri la enhavo de la artikoloj respondecas l' aŭtoroj mem.