Redaktita de Antonio marco Botella. januaro de 1995-Kajeroj el la Sudo
Numero 23

Enhavo
 1. La stabiligo de HALE.
 2. Al la laboristoj de ĉiuj landoj: Unu lingvon!
 3. Recenzoj.
 4. La Movado en kaj ekster Iberio.
 5. Bonvolu ridi, sed ne tro!
 6. Kritikaj komentoj pri la nova reform-projekto de AEIOU.
 7. Paĝoj el la laborista E-Movado en Hispanio.
 8. Administra angulo.
 9. Lirikaj Paĝoj.
 10. Por kiu voĉdonas Bernard Golden.
 11. Malkovrilo. Aliaj Kajeroj~ En pdf (paĝo 2ª).
Enretigis Jesuo.
Estraro:
Prezidanto: Martín Bustín Benito.
Sekretario: Jesús de las Heras Jiménez.
Kasisto: Nicolás Gil Carballo.
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj  Miguel Fernández Martín.


Kovrilo: Desegno neeldonita de Picasso apartenanta al la kolekto "Sonĝo kaj mensogo de Franco" (1937), en kiu aperas la aĉa figuro de la diktatoro, la Respubliko-busto, ĉevalo, taŭro kaj virinoj plorantaj... Ĝi simbolas la hispanan intercivitanan militon.

Pri la enhavo de la artikoloj respondecas l' aŭtoroj mem.