Redaktita de Antonio marco Botella. januaro de 1995-Kajeroj el la Sudo
Numero 23

Enhavo
  1. La stabiligo de HALE.
  2. Al la laboristoj de ĉiuj landoj: Unu lingvon!
  3. Recenzo.
  4. La Movado en kaj ekster Iberio.
  5. Bonvolu ridi, sed ne tro!
  6. Kritikaj komentoj pri la nova reform-projekto de AEIOU.
  7. Paĝoj el la laborista E-Movado en Hispanio.
  8. Administra angulo.
  9. Lirikaj Paĝoj.
  10. Por kiu voĉdonas Bernard Golden. Aliaj Kajeroj~ En pdf (paĝo 2ª).
Enretigis Jesuo.
Estraro:
Prezidanto: Martín Bustín Benito.
Sekretario: Jesús de las Heras Jiménez.
Kasisto: Nicolás Gil Carballo.
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj  Miguel Fernández Martín.


Kovrilo: Desegno neeldonita de Picasso apartenanta al la kolekto "Sonĝo kaj mensogo de Franco" (1937), en kiu apaeras la aĉa figuro de la diktatoro, la Respubliko-busto, ĉevalo, taŭro kaj virinoj polorantaj... Ĝi simbolas la hispanan intercivitanan militon.

Pri la enhavo de la artikoloj respondecas l' aŭtoroj mem.