Beletro
LIRIKAJ PAĜOJ

LA MORALISTO

Kun mien' serioza kaj severa,

per parolad' frapanta kvazaŭ vipo,

ĵetis la moralist' de sia lipo

la malaprobon, ĉu per voĉ sicera?


Diris li -li ne estis hom' malklera,

virto ja estas kvazaŭ fortga ŝtipo

aŭ konstruaĵo granda, ŝtono fera.


Ĉiu malvirto estas demonarto,

vinon forlasu, ludon kaj virinon,

ĉar de la virt' devenas la bonfarto.


Sed li, drinkinte kaj drinkintge vinon

kaj disĵetinte monon per ludkarto

ĵetis sur liton belan amatinon...

Rafael de San Millán

*****

VERA LIRIKO

JUDIT

(El Lope de Vega)

Cuelga sangriento de la cama al suelo

el hombro diestro del feroz tirano.

Pendas de l' lito ĝis tero-nivelo

La sanga dekstra brako de l'  tirano

Kiu Betuljon sieĝis je vano

Kaj al si tiris fulmon el ĉielo.


Time volvitra ruĝa tendo-velo

Malkovras, apud la maldekstra mano

Terur-aspekto de morta tetano:

Trunkon rigidan kiel glaci-ŝelo.


Fortan armilon ŝpruc-makulis vino;

La vazoj kuŝas ĉe tabl' renversita;

Gardistoj dormas, kontraŭ disciplino;


Kaj sur remparo staras, ĉirkaŭita

De sia gento, la ĉasta Judino,

Kaj per la kapo ŝi brilas armita.


FESTENO EN LA KAMPO

(El José Iglesias)

Debajo de aquel árbol

de ramas bulliciosas..

Sub la branĉoj de la arbo

kies foliaron movas

Milda spiro de l0 zefiro,

Kiu bonorde blovas


Kie najtingalo kanta

Kun dolĉegaj triloj sidas,

Kie fonto murmuranta

Kvazaŭ plendas, kvazaŭ ridas.


Super freŝaj rozoj metu

Nian tablon amantino,

Metu la pokalon plenan

Plenan de bongusta vino;


Kaj ni gaje por la sano,

Trinkos en soif' ebria,

Sen ĉagrenoj, zorgoj, penoj,

Sen afliktoj, tiom ia;Dume, en kastelo sia,

Manĝas iu grand-sinjoro,

De flatistoj ĉirkaŭite,

Kun mil zorgoj en la koro.

Tradukoj de Antoni GRABOWSKI


Kajeroj 23ª  Aliaj Kajeroj~ En pdf (paĝo 20ª).
Enretigis Jesuo.