Humuro

Bonvolu ridi, sed ne tro.

Esperanto estu kvazaŭ globo, el kiu oni vidas de alte.Ĉe veterinaro

—Mi venas ĉe vi, sinjoro, ĉar mi suferas pro maldormemo.
—Pardonu, vi eraris pordon, ĉar mi estas veterinaro...
—Mi scias, sed mia maldormemo dependas de hundo.

—Ĉu de hundo?
—Jes, de la hundo de mia najbaro, kiu dum la tuta nokto bojadas sur teraso. Ĉu vi povus sinjoro, skribi por mi recepton, por ke ĝi silentu por ĉiam?

Sceno pri amo.

Junulo insiste postulas de fraŭlino rendevuon, sed ŝi restas ĉiam necerta pri la decido. Alvenas la buso kaj sen konkludi ion ŝi ekiras por enveturiĝi, sed li insiste haltigas ŝin sur la enirbreto dirante:
—Do, fraŭlino, diru, je kioma horo ni rendevuos morgaŭ?
La personoj amasiĝas post la dialoganta paro kaj scivoleme rigardas la scenon. Ĉiuj koroj emocie batas...
—Aŭskultu —ŝi finfine respondas —venu ĉi tien je la tria; atendu min ĝis la kvara; se je la kvina vi ne vidos min, vi povas foriri je a sesa!
Ĝenerala elreviĝo. La buso fine startas...

Senutila progreso

Juna astronomo klarigis al sia amiko:
—Scienco faras mirindaĵojn en la mondo en monto de Kalifornio ni havas teleskopon, tiel potencan, ke ni povas rigardi je seskilometra distanco kaj vidi la okulharojn de bela junulino...
La amiko respondis: —Tio estas tre bone, sed por kio oni deziras vidi belan junulinon je tiu distanco?

Konkludo de "laboremulo".

Malsanulo, konsultante al fama ĥirurgo, tiel demandis:
—Ĉu mi post tiu grava operacio povos labori?
—Certe —respondis la kuracisto.
—Bone do, tiukaze tute ne intersas min submetiĝi al tiu operacio!

En apoteko.

Kliento: —Ĉu vi havas efikan kuracilon kontraŭ nazkataro?
Apotekisto: —Tutcerte, sinjoro, mi konsilas al vi la efikegajn pilolojn de D-ro Fuŝo.
Kliento: —Ho, ne, dankon! Mi estas D-ro Fuŝo.

Estonteco.

—Infano, kion vi volas esti, kiam vi estos plenaĝa?
—Mi volas esti stultulo!
—Ho, kial?
—Sinjoro, ĉar mia patro ĉiam envie diras: "Rigardu, kian aŭtegon havas tiu stultulo". Aŭ "rigardu, kian domegon havas tiu stultulo!"

Inter gefianĉoj.

La fianĉino: —Kiel agrable estos al mi mildigi viajn zorgojn kaj ĉagrenojn!
La fianĉo: —Sed, karulino, mi havas nek zorgojn nek ĉagrenojn!
La fianĉino: —Ho, ne plendu pro tio. Abundon da ili vi havos post nia geedziĝo. Atendu pacience...

Logiko de sportisto.

Kuracisto kontrolas la temperaturon de malsana sportisto:
—Ho, vi atingis 40 gradojn!
La sportisto reagas tuj: —Diru, doktoro, kia estas la rekordo?

Instruaj dialogoj.HALE hulas.

—Ĉu vi perdis la monujon?
—Tute ne! Jen ĝi.
—Nu, bonvolu prunti al mi mil pesetojn!

—Mi laboris kiel detektivon dum multe da jaroj. Tial mi estas malfacile trompebla; mi ne fidas eĉ mian patron!
—Kompreneble, ĉar neniu konas vian familion tiel bone, kiel vi mem!

—Dankon pro la teo, sinjorino, ĝi bone gustis kiel kafo.
—Ho, tre afable viaflanke, sinjorino, tamen ĝi estis ĉokolado!


Kajeroj 23ª  Aliaj Kajeroj~ En pdf (paĝo 10ª).

Enretigis Jesuo.