Demisias la redaktoroj


    Post ok sinsekvaj jaroj da redaktado de "KAJEROJ EL LA SUDO", t.e. ekde la fondiĝo de la revuo, niaj Redaktoroj Antonio Marco Botella kaj Miguel Fernandez Mártín decidis forlasi nun la postenon.

      Por ebligi la HALE-prezidanton serĉi la koncernajn anstataŭantojn, ambaŭ redaktoroj konsentas resti maksimume ĝis junio 1995 nur se tio estus necesa.

    Antonio Marco Botella kaj Migel Fernández Martín dankas la legantojn de "KAJEROJ" pro tiom longa atentado.


Kajeroj 24ª  Aliaj Kajeroj~ En pdf (paĝo 23ª).
Enretigis Jesuo.