Administro
Sufiĉe grava por nia asocio.

    Mi atentigas niajan gekamaradojn, kiuj ankoraŭ ne pagis la ĉi-jaran kotizon aŭ abonon, fari tion kiel eble plej baldaŭ al la Kasisto de HALE, k-do Nicolás GIL CARBALLO al la adreso jam indikita. Dankon!
 

Kajeroj 24ª  Aliaj Kajeroj~ En pdf (paĝo 14ª).
Enretigis Jesuo.