Redaktita de Antonio marco Botella. januaro de 1995-

Kajeroj el la Sudo

Numero 25ª

Aliaj Kajeroj~ En pdf (paĝo 2ª).
Enretigis jesuo.
Estraro:
Prezidanto: Martín Bustín Benito.
Sekretario: Jesús de las Heras Jiménez.
Provizora Kasisto: Martín Bustín Benito.
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj  Miguel Fernández Martín.

Kovrilo: Manifestacio de vaskaj laboristaj esperantistoj. El niaj paĝoj pri la Laborista E-Movado en Hispanio.

Pri la enhavo de la artikoloj respondecas l' aŭtoroj mem.