Redaktita de Antonio marco Botella. januaro de 1995-Kajeroj el la Sudo
Numero 25

Enhavo
 1. Alvoko al nia membraro.
 2. Francisco Ferrer i Guardia.
 3. Korekto pri kotizoj.
 4. Kompleta bilanco.
 5. Administra angulo.
 6. Eldono de SAT-broŝurservo en 1995.
 7. Originala poezio: En Granado kun Federico García Lorca.
 8. Bonvolu ridi..., sed ne tro!
 9. La diferenco inter "skatologio" kaj "eskatologio".
 10. La movado en kaj ekster Iberio.
 11. Paĝoj el la laborista E-Movado en Hispanio. Aliaj Kajeroj~ En pdf (paĝo 2ª).
Enretigis jesuo.
Estraro:
Prezidanto: Martín Bustín Benito.
Sekretario: Jesús de las Heras Jiménez.
Provizora Kasisto: Martín Bustín Benito.
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj  Miguel Fernández Martín.


Kovrilo: Manifestacio de vaskaj laboristaj esperantistoj. El niaj paĝoj pri la Laborista E-Movado en Hispanio.

Pri la enhavo de la artikoloj respondecas l' aŭtoroj mem.