Financoj

Bilanco de HALE en 1994

    Post pluraj jaroj de kompleta anomalio rilate al la normala prezento de la kontado de nia asocio, pro ŝanĝo de Kasistoj, ni hodiaŭ povas prezenti kompletan bilancon de niaj kontoj:

KONTO-ETATO
Saldo favora al HALE en decembro de 1993..................7 959 ptoj.
Saldo de la kasisto R. Manau fav/HALE.......................49 638    "
Saldo de la Sevilja kasisto fav/HALE............................25 151    "
                                              Sume________________ 82 748    "

ENSPEZOJ EN 1994
Membro-kotizoj.......................................................................29 800
Donacoj....................................................................................15 059
Abonantoj.................................................................................10 000
                                        Sumo de la enspezoj.........................54 859
                                           Entute.................................................137 607


ELSPEZOJ EN 1994.
Pesitaj kvar numeroj de 1994.................................................29 480
Kosto afranko kvar numeroj.....................................................9 236
Inkobendo-forviŝbendoj kompost.............................................6 000
Fakturoj admint. prezidanto....................................................13 246
Elspezoj poŝto kasisto...............................................................1 189.-
                                            Sumo de elspezoj____________54 131
                                                                    ENTUTE______________ 83 476  

SINTEZO:
Restas en Kaso........................................................................82 233 ptoj.-
Disponebla en Redaktejo.............................................................243   "
SALDO FAV. HALE______________________________ 83 476  "

Rimarkoj pri la Konto-Etato

    Konstateblas la malkvilibro de la pasinta jaro inter Enspezoj kaj Elspezoj: la Enspezoj de niaj membroj tute ne sufiĉas por pagi eĉ la revuon: kvankam ties kompostado estas mem farita de niaj Redaktoroj sen ia ajn kosto kaj la presado havas prezon amikan, tre amikan kaj malaltan. Tiu cirkonstanco, krom la donacoj de nia anaro kaj la mono de abonantoj, ebligas la subtenon de nia asocio kaj la prezenton de saldo favora al HALE anstataŭ kapdolora deficiton. Ni devas programi efikajn rimedojn por solvi tiun financan problemon. Plian problemon!


Kajeroj n-ro 25Aliaj Kajeroj~ En pdf (paĝo 9ª).
Enretigis jesuo.