Redaktita de Antonio marco Botella. Julio de 1995-Kajeroj el la Sudo
Numero 26

Enhavo
 1. La reflugo de niaj LEA-oj.
 2. Kaŭzoj de la hispana intercivitana milito.
 3. Iam, antaŭ nelonge okazis.
 4. Bonvolu ridi..., sed ne tro!
 5. Grava por nia Asocio.
 6. Kio okazas en la mondo.
 7. La Movado en kaj ekster Iberio.
 8. García Lorca kaj lia domo ĉe la bedaro.
 9. Grava alvoko al niaj veteranoj.
 10. Kvizo: Enigmoludo pri beletraj bestoj.
 11. Bojkoto kontraŭ la nazia propagando!
 12. Originala Poezio. Aliaj Kajeroj~ En pdf (paĝo 2ª).
Enretigis jesuo.
Estraro:
Prezidanto: Martín Bustín Benito.
Sekretario: Jesús de las Heras Jiménez.
Provizora Kasisto: Martín Bustín Benito.
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj  Miguel Fernández Martín.


Kovrilo: Juan Gracia, konsianto de la 1-a Vaska aŭtonoma Registaro kaj aktiva esperantisto (Historio Laborista E-Movado).


Pri la enhavo de la artikoloj respondecas l' aŭtoroj mem.