Grava por nia asocio


Grava por nia Asocio: Ni atentigas niajn gekamaradojn, kiuj ankoraŭ ne pagis la ĉi-jaran kotizon aŭ abonon, fari tion kiel eble pelj baldaŭ al la Kasisto de HALE. Gravas tiu akurateco por nia Asocio! Dankon.La Redakcio


Kajeroj n-ro 26 Aliaj Kajeroj~ En pdf (paĝo 12ª).
Enretigis jesuo.