La movado en kaj ekster Iberio.

  
  SAT-Amikaro kaj Germana LEA-o kongresis en Alzaco.
        Al nia Redaktejo venis raportoj pri al sukcesa kongreso de ambaŭ LEA-oj okazintga en la alzaca vilaĝo Mittelwihr, en kiu partoprenis ankaŭ TAKE-Esperanto.
    Pli ol 200 gekongresanoj partoprenis en tiu sukcesa renkontiĝo de francaj kaj germanaj SAT-anoj, en kiu prelegis k-do Pyraut pri "Sindikatismo dank' al Esperanto" kaj okazis  kunveno kun Jean Thierry. Ankaŭ prelegis dufoje Leo Vulfoviĉ, el Moskvo, kaj interese informis pri "Nuntempa Germanio" k-do H. Rodewig. La kongreslaborojn prezidis Pierre Babin kaj Claude Gicquel. La kongreso akceptis unuanime la raporton prezentitan de la Sekretario de SAT-Amikaro, k-do Henri Masson. K-doj Degoul, Ternant akj J. Thierry zorgis pri la ekzamenoj de Franca Esperanto-Instituto.
    Vespero, donis distron kaj plezuron al la ĉeesta taro la kantistino Nikolin', kies kanzonoj ĉarmis la gekongresanojn. Tipa folklora grupo de la regiono dancis kaj dancigis la ĉeestantojn. La ekskursoj estis vere interesaj.
    La vicirbestro de Orly (apud parizo), s-ro Schley, invitis al sia urbo por Pasko 1996 la venontan SAT-Amikaran Kongreson. Plian sukceson de SAT-Amikaro en la longa ĉeno de gravaj kongresoj organizataj de niaj najbaroj.

Nova Akademiano kaj merititaj laŭroj.
   
En la ĵusa voĉdonado por la perioda renovigo de triono de la Akademio de Esperanto elektiĝis i.a. nia portugala kunlaboranto kaj amiko Gonçalo Neves, juna verkisto, pri kies granda talento lingva kaj beletra parolas per si mem liaj ne maloftaj kontribuoj sur niaj paĝoj. Aliflanke, kvazaŭ parafante ĉi agnoskon, la ĵurio de la lastaj Belartaj Konkursoj de UEA aljuĝis al NEVES, krom unu Honora Mencio, la du unuajn premiojn en la branĉo poezio kaj la trian en la branĉo eseo. Ĉi-konkurse premiiĝis ankaŭ du same talentaj E-verkistoj amikoj de nia gazeto, la hispanoj Liven Dek kaj Georgo Kamaĉo, per la dua kaj tria premioj, respektive, en la branĉo prozo.
    Kajeroj el la Sudo ege ĝojas kaj sane fieras pri ĉi sukcesoj de esperantistoj tiel proksimaj al nia koro, kaj publike gratulas ilin pro ties merititaj laŭroj... GRATULOJN!

Alvoko pri solidara  helpo al kubaj esperantistoj.
   
En nia Redaktejo ni ricevis leteron de k-do Pedro A. Peña Martínez, de Santiago de Cuba, kun peto al la Esperantaj Grupoj kaj ĝenerale al ĉiuj esperantistoj de solidara hepo. Al niaj k-doj de tiu kuba urbo mankas ĉio por pluvivi: nutraĵoj, vestojn, medicinojn, ktp. Por ilia minimuma disvolvo kiel esperantistoj al ili mankas lernolibtroj, papero, bulkrajonoj, ktp.
    Bonvolu adresi vian helpon al la instruisto de la Grupo: Pedro A. PEÑA MARTÍNEZ; Corona, 163, San Mateo y San Antonio, CP 90100-SANTIAGO DE CUBA (Cuba).

Pli da informo pri la movado:
Nova prifilozofia verko.
La 68-a SAT-Kongreso en Maribor.Indekso Aliaj KajerojEn pdf (paĝo 21a) —
Enretigis Jesuo