Administra angulo

   Pagis sian respektivan abonon jenaj kamaraoj kaj asocio:

Justo Estañ Canales (Granada)........................2000 ptojn.
Jaime Benito Cedo (Zaragoza)........................1000 ptojn.
Emilio Pérez Gimeno (Zaragoza)......................800 ptojn.
Miguel Gutiérrez Adúriz (santander) 94/95.....1600 ptojn.
Montserrat Cabrafiga (94/95)...........................1600 ptojn.
Carme Llapart (Figueres)....................................800 ptojn.
Ana Manero (Madrid) 94/95.............................1600 ptojn.
Kantabra Esperanto-Asocio (Santander) 94/95..1600 ptojn.
Entute................................................................11000 ptojn.

    Ni dankas la pagintojn kaj petas tiujn, kiuj ne tion faris laŭlonge de la jaro, plenumi kiel eble plej baldaŭ tiun devon.
 
Indekso Aliaj KajerojEn pdf (paĝo 11a) —