Enhavo:

Numero 29

ManĉetoLa momento de la Adiaŭo. Scienco kaj junularo.
Averto Bilanco de HALE Misa esperantigo...
Bonvolu ridi... Francisco Villaespesa La kosto morti en Usono
Recenzo La zamenhofa tagoLaboristaj-esperantistaj revuoj

Komenco~ Aliaj Kajeroj~ Esperanto Hispanio.
Depósito legal: Z-2398-88
Presejo: Eurocopia, S.L.
Muziko: Menueto, verko 11-5 de Fernando Sor.
La lasta numero pretigita de Antonio Marco Botella