Financoj

Niaj Financoj

Bilanco de HALE en 1995

Laŭ indikite en nia statuto ni publikigas la Bilancon de 1995 por studo kaj eventuala parobo en la ĉiujara asembleo de nia Asocio.

Konto-Etato

Saldo favora HALE la 31-an de decembro 1994....................83476
Enspezoj
Enspezoj ĉe k-do Gil.........................9500
Enspezoj ĉe k-do Gil.........................1.300
Enspezoj ĉe Bustín..........................32.920
Enspezoj abonantoj Kajeroj.............5.450
Enspezoj abonantoj Kajeroj 28.......10.200

Sumas la Enspezoj...........................59.370 ........................59370.-
Entute sumas....................................................... ...................145846.-

Elspezoj:
Presado kaj sendado Kajeroj............................ 10.215
Presado kaj sendado Kajeroj 26........................11.391
Presado kaj sendado Kajeroj 27........................11.391
Presado kaj sendado Kajeroj 28........................11.391
Send. cirkuleroj prez..............................................3.592
Poŝta giro....................................................................214
-------------------------------------------------------------------------------------
Sumas la elspezoj................................................48.131.........48.131


SALDO AL NOVA KONTO......................................................94.715

Post la elekto de José María Bernabéu Franco, C/ Gral. Primo de Rivera, 8.- 03369-CALLOSA DE SEGURA (Alicante) kiel nova Kasito de HALE, estas dezirinde, ke niaj membroj kaj abonantoj pagu rekte al lia numero 28.09.722.429 ĉe Caja Postal, Of. 0412, sen aldona sendokosto sed menciante la nomon de la sendinto.


Reiri~ Aliaj Kajeroj~ Esperanto Hispanio.