ManchetoManĉeto


Prezidanto: Martín Bustín Benito
Apartado de Correos 4143
E-03080 Alicante (Hispanio)
Sekretario: Jesús de las Heras Jiménez
Apartado de Correos 4461
30080 Murcia (Hispanio).
Kasisto: José María Bernabéu Franco
Gral. Primo de Ribera, 8
E-503369 Callosa de Segura (Alicante)
Monsendoj de kotizoj kaj abonoj al la n-ro 28.09.722.429
en Libreta de Caja Postal Of. 0412. Sen aldona kosto.
Redaktoroj de la revuo:
Antonio Marco Botella
Av. Compromiso de Caspe, 27/29-9Ŭ C
E-50002 Zaragoza (Hispanio)
Miguel Fernández Martín
C/ Santa Genoveva, 58- 6Ŭ C
E-28017 Madrid (Hispanio)
Kaprico de Goya Kovrilo: Unu el la geniaj kapricoj el Goya, kiel omaĝo em la 250-a naskiĝodatreveno de la granda pentristo Francisco de Goya.


Enhavo:
La momento de nia adiaŭo
Scienco kaj Junularo
Niaj Financoj
Misa esperantigo de katalunaj toponimoj
Bonvolu ridi..., sed ne tro!
Poezia angulo: Francisco Villaespesa.
La kosto morti en usona hospitalo.
La Movado en kaj ekster Iberio:

NOTO.- Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem.

Reiri~ Aliaj Kajeroj~ Esperanto Hispanio.