Labormondo: Kio okazas kiam eksterlandano volas labori en Hispanio?

La eksterlandanoj rajtas labori en Hispanio laŭ la kondiĉoj fisksitaj de la superleĝo 7/85a, aprobita la 2an de julio, kiu temas pri la rajtoj de la nehispanoj en tiu ĉi lando.

Tiu superleĝo en sia 3a artikolo regulas la laborrajtojn de la eksterlandanoj. La startopunkto stablita tiurilate de la leĝo estas la nepreco por la eksterlandanoj; celantaj labori ĉi lande, atingi samptempe laborpermesilon kaj loĝadpermesilon, ambaŭ iloj havante similajn longdaŭron, t.e., 5 jarojn, sed ĉiun el ili devas doni malsaman ministerion.

La loĝadpermesilojn koncernigas la Ministerion pri Internaj Aferoj, dum la laboraj koncernigas la Ministerion pri la Laboro kaj Socia Asekursistemo.

La leĝo faras eksceptojn por la la atingo de laborpermesiloj por la civilaj kaj armeaj eksterlandaj administracioj samkiel por la raportistoj de amaskomunikiloj fremdalandaj, la religiaj ministroj de la malsamaj konfesioj, la artistoj alvenontaj al Hispanio kaj la devenantoj el Gernezeo...

La koncesio de laborpermesilo estas subordigita al la prezento de skribita laborkontrakto, fare de la petanto; ay anstataye al perdokumenta pruvo de la kompromiso de entrepreno dungi ĝin. Se por la laborposteno oni bezonas specialan titolon, k.e., la kuracistoj, estas nepraĵo, ke tiu titolo estu revalidigita antaŭe.

Se la eksterlandano deziras labori por si mem, kiel entreprenisto, li devas pruvi, ke li jam estas petinta la rajtigilojn postulatajn de la tiama reganta leĝo por la nacianoj.

Ĉar la laboroferto tute dependas de nestabila merkato, kelkfoje la plena dungado estas malebla; jen la nuna situacio en HIspanio.

La administracio prijuĝas la jenajn cirkonstancojn por decidi pri peto de laborpermesiloj:

  1. La ekzisto de hispana sendungaj laboristoj en la branĉo kie intencas labori la petinto.
  2. La nesufiĉo de hispanaj laboristoj por okupi la postenon celatan de la petinto.
  3. La reciprokeco pri tiaj laborpermesiloj ekzistanta en la lando el kie devenas la eksterlandanoj petintaj.

Nu, lay la menciitaj prikonsideroj, la administracio povas rifuzi laborpermesilon, tamen kiam la peto estas por farigi entreprenisto, oni favore pritaksas oin, se la projekto de la petinto implicas la kreadon de novaj laborpostenoj kaj produktado de varoj kapablaj kuraĝigi la kontraktojn merkatajn de la laboristoj kaj ankaŭ se la varoj aŭ servoj alportitaj estas kapablaj plibonigo la naciajn vivkondiĉojn.

Fine, se iu ajn entreprenisto dungas eksterlandanojn ne atinginte la koncernajn permesilojn, ĝi faras malobservon, po ĉiu homo tiel dungita de ĝi. Krome, tiaj malobservoj estas konsiderataj kiel gravegaj.

Juan Antonio Cabezos MartínezReiri al Kajero 31.
Reiri al Esperanto España.