Estingisto estas laboristo.

Kajero n-ro 31: Malkovrilo.


  Depósito legal: MU-798-1996.

Øis la venonta fojo!


Estingisto estas brava laboristo.