Kajero de Oktobro de 1996

Mancheto de la numero 32 Prezidanto: Martín Bustín Benito.
Apartado de Correos 4143
E03080 ALICANTE (Hispanio)

Sekretario: Jesuo de las Heras Jiménez,
Apartado de Correos 4461
E30080 MURCIA (Hispanio)

Kasisto: José María Bernabeu Franco
Gral. Primo de Rivera, 8
E-03369 Callosa de Segura,
ALICANTE (Hispanio).


Monsendo de kotizoj kaj abonoj al la nº 28.09.722.429 en libreta de Caja Postal. Oficina postal 0412. Sen aldona kosto. Ne forgesu sendi vian pagilon al kasisto!


Kovrilo: Ni gastis la hispanan esperantistaron en Murcio ĉi kongrese!

Faras la Kajeron:

Redaktoro: Jesús de las Heras Jiménez,
Provkorektantoj: José Pina Tuells kaj Julio Tarín Cortes,
Administra laboro: Juan Antonio Cabezos Martínez.
Reiru al Kajero 32
Esperanto España.