Anoncoj:

Gastiganta grupo en Bulgario

Kvinmembra gastiganta grupo estis organizita en Bulgario por akcepti esperantistojn kiuj deziras viziti la landon. Kontraŭ malgranda pago la gastoj povos loĝi kaj manĝi ĉe la gastiganto aŭ, laŭ sia deziro, loĝi kaj manĝi ĉe hotelo. La gastigantoj estos je dispono de la gastoj por ĉiĉeroni kaj ekskursgvidi ilin, kiuj vidos belegan Bulgarion kaj vivos agrable en esperantista etoso.

BG-6000 STARA-ZAGORA (Bulgario).
Respondecas pri la grupo: Tonĉo Välev.
bul. Metodi Kusev 1A, ap 12,

Reiri Aliaj Kajeroj Esperanto Hispanio