Gvidrezolucio

La 69-a Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda okazinta de la 13-a ĝis la 20-a de Julio 1996 en Sankta Petersburgo, en kiu partoprenis 240 reprezentantoj el 21 landoj:

  1. Konstatas:
  2. Alvokas la LEA-ojn kaj SAT-grupojn kunlabori kaj helpi la SAT-junulfakon en la varbado de junuloj por SAT.
  3. Alvokas kapablulojn proponi kaj verki artikolojn por numeroj de Sennaciulo dediĉitaj al sociaj problemoj kaj eventoj aŭ kongresaj temoj.
  4. Ĝojas pro la preteco de la novfondita itala LEA agnoski la Gotenburgan konvencion,
  5. Alvokas al revigliĝo de la SAT-frakcioj kaj ĝojas pri la super-tendenca etoso de niaj debatoj.
  6. Instigas la anaron varbi novajn membrojn kaj urĝe kaj malavare subteni finance la asocion.
Reiri Aliaj Kajeroj Esperanto Hispanio