Laŭ direkto de la Prezidanto, ĉi tio kunvokas la tutan anaron de HALE al

Ĝenerala Kunsido

kiu okazos je la venonta 7-a de februaro de 1997, vendredon, posttagmeze la 5-an horon kiel unua kunvoko, la 5'30an kiel dua,kaj la 6-an kiel tria kunvoko, en la Kafejo El Candela, Avŭ Juan Carlos I, 24, 30008 MURCIA, sekvante tiun ĉi

TAGORDON:

 1. Reformoj de Statutoj (kfr. pĝ. 23).
 2. Elekto de nova Estraro.
 3. Budĝeta raporto, de la kasisto.
 4. Demandoj kaj proponoj.

  Murcia, je la 10-a de januaro de 1997
  La sekretario,
  Jesuo de las Heras Jiménez

  Reiri