Kajero de Oktobro de 1996

Mancheto de la Kajeroj el la Sudo Prezidanto: Martín Bustín Benito.
Apartado de Correos 4143
E03080 ALICANTE (Hispanio)

Sekretario: Jesuo de las Heras Jiménez,
Apartado de Correos 4461
E30080 MURCIA (Hispanio)

Kasisto: José María Bernabeu Franco
Gral. Primo de Rivera, 8
E-03369 Callosa de Segura,
ALICANTE (Hispanio).


Monsendo de kotizoj kaj abonoj al la NOVA KONTO n-ro 1302 0412 86 0022655110 en libreta de Caja Postal. Sen aldona kosto. Ne forgesu sendi vian pagilon al kasisto!


Kovrilo: Monumento al Sendependeco de Lomé, ĉefurbo de Togo, kie la Tago de Zamenhof estis tiel speciala, kiel ni rakontas en paĝo 16!

Faras la Kajeron:

Redaktoro: Jesús de las Heras Jiménez,
Provkorektanto: José Pina Tuells,
Administra laboro: Juan Antonio Cabezos Martínez.
Reiru al Kajero 33
Aliaj Kajeroj
Esperanto Hispanio.