Administro:

Ni serĉas

La sekvantajn kamaradojn, kies ekzemplerojn de Kajeroj el la Sudo la poŝto ripete resendas al ni pro netaŭgeco ĉe ilia adreso:

  1. Silvia González, el León (Hispanio),
  2. Nacia Konfederacio Laboro, el Tolosa (Francio), kaj Alicante (Hispanio),
  3. Tage Peterson, el Altea (Hispanio),
  4. Dro Rainer Noltenius, el Dortmund (Germanio),
  5. Claude Rouget Verdiere, el Tromso (Norvegio),
  6. Krys Long, el Bracknell (Britio),
Ni petas al ĉiuj samideanoj, ke kiam ili ŝanĝas sian adreson, bonvolu informi nin, ĉar sendi kaj resendi la revuon kostas monon, kaj kaŭzas malĝentilan senton ambaŭflanke. Krome, se iu kamarado scias pri la malaperintaj samideanoj, bonvolu informi al ni. Koran dankon al vi ĉiuj.

La redakcio


Kajero 34 ~ Kajeroj ~ Magazinoj ~ Esperanto Hispanio