Informoj de la Prezidanto

Prezidanto Cabezos

Mi portas al haleanoj grandan kaj feliĉan novaĵon. La haleanoj havos la unuan kongreson en Lorko.

Diris Cato: Dura lex, sed lex. Tio estas: la lex aŭ kongreso povas esti forta aŭ malforta, granda aŭ malgranda, sed finfine estos kongreso.

Nia kongreso aprobos aŭ malaprobos miajn proponojn, sed tio ne estas grava. Kio gravas estas, ke estas la unua kongreso.

La kongreso donos al partoprenantoj memorigan kompaktan diskon, kun prelego kaj kantoj de kelkaj geesperantistoj. Ankaŭ la paĝo interreta Esperanto España aperas en tiu kompakta disko.

Mi volas proponi la jenajn aferojn por la kongreso:

 1. Daŭrigi farante kongresojn kune kun la Valencia Federacio de Esperanto kaj Murcio.
 2. Daŭrigi la sendependo de HALE.
 3. Disvastigi HALE ĉe sindikatoj kaj junuloj.
 4. Propagandi HALEn kaj Esperanton inter ne esperantistaj medioj, kiel asocio de nudismo, vegetaranismo, ktp.
 5. Plibonigi la financojn de HALE.
 6. Apogi asociojn fratajn.
 7. Daŭrigi la kurson de Esperanto en ejoj neesperantistaj.
 8. Daŭrigi la eldonaĵon de Kajeroj el la Sudo.
 9. Daŭrigi la paĝon interretan Esperanto España kiel medion por propagandi HALE kaj Esperanton.
 10. Daŭrigi la aĉetado de iloj por plibonigi la eldonaĵon de Kajeroj el la Sudo.
 11. Krei datbazon pri asocioj frataj kaj amikaj.
 12. Pretigi apartan kurson por junuloj.
 13. Kunlabori kun la Hispana Esperanto Federacio kaj la Valencia Esperanto Federacio.
 14. Kunlabori kun SAT per artikoloj kiu povas esti eldonitaj kaj en Kajeroj el la Sudo kaj en Sennaciulo.

  Tio estas mia programo, kiu, kiel la Respublikana Partio de Usono diras, estas la kontrakto inter HALE kaj la haleanoj. Se ni povas realigi tiujn 14 punktojn de tiu programo, ni havos fortan asocion, sed se ni ne povas realigi la programon, ni estos kiel ni estas; tio estas: tiu ĉi malgranda asocio kaj malforta asocio ankaŭ.

  Amike kaj kamaradece,

  Juan Antonio Cabezos Martínez


  Kajero 42 | Kajeroj | Esperanto Hispanio
  Kreita de Jesuo de las Heras la merkredon, 20-an de aprilo de 1999.