Parolas la Prezidanto

Informoj de la Prezidanto

Karaj haleanoj:

La prezidanto de HALE Dum multaj kongresoj de SAT la partopreno de haleanoj estis malalta. Tamen en la lasta kongreso la partoprenaro de haleanoj estis tre alta, entute 10 haleanoj partoprenis la kongreson de Karlovy Vary! Se HALE estis en krizo, mi opinias, ke la krizo jam fiaskis.

La partopreno en la diskutadoj dum la kunvenoj de la Kongreso de SAT 99 estis tre alta por la haleanoj; ekzemple:

  1. La kamarado Marteno Bustín Benito proponis ŝanĝon en la Statuto de SAT. La propono estis aprobita, kaj en la venonta kongreso de Moskvo 2000 ĝi havos sian finan redaktoformon. Tiu aprobo signifas, ke ekde nun ne nur tiuj membroj de SAT loĝantaj en grandaj urboj, kie estas pli ol ok anoj de la asocio, rajtas kandidatiĝi kaj esti elektitaj anoj de la Plenumkomitato de SAT. Tio estas pligrandiĝo de interna demokratieco en la Sennacieca Asocio Tutmonda. Ni festu kaj ĝoju pri tio.
  2. La kamarado Jesuo de las Heras apogis la utilecon de Interreto. Li diris, ke Interreto estas la papiro de la 21-a jarcento, kaj ke endas, ke oni lernu skribi sur tiu nova papiro. Tiuj, kiuj ne sukcesos lerni fari tion, estos la analfabetoj de la 21-a jarcento. Parto de la ĉeestantaro ridetis, parte kortuŝite, parte menstuŝite... Al la demando el la prezidanta tablo kiu havas interretan aliron?, iom pli ol 50% respondis jese.

Kio okazas en SAT? Ĉu oni timas komputilon?

Tamen, HALE vetas por interreto, kaj tiucele ni havas grandan paĝon TTT-an, kies konsulto estas tute senpaga por ĉiuj kaj kies adreson troviĝas ĉe la kovriloj de ĉi tiu magazino.

Kamaradece,

Johano


Kajero 44 | Kajeroj | Esperanto Hispanio
Kreita de Jesuo de las Heras la sabaton, 25-an
de septembro de 1999 je la 16:15:55-a horo
Muziko: Brila studo, de Fransisko Tarego Eiŝea.