Redaktore:

Mona problemo

La redaktoro Kajeroj el la Sudo estas tre sendependa magazino. Samtempe ĝi estas la bulteno organa de laborista asocio HALE. Inter la kotizantoj de nia magazino estas du apartaj tipoj: 1 tiuj, kiuj fajfas pri la asocio (kvankam ili estas laboristoj aŭ ekslaboristoj), sed ili volas legi la magazinon, kaj 2 tiuj, kiuj fajfas pli-malpli pri la magazino, sed gravas al ili la asocio. La duan tipon igas esperantistoj, kiuj laboras kaj vivas en Hispanio, aŭ fore, sed tamen ili estas hispanoj. La unua tipo konsistas el esperantistoj el diversaj naciecoj (eĉ sennacianoj), kiuj loĝas ie ajn en la mondo, sed ili ŝatas nian magazinon, kaj volas legi ĝin ĉiunumere. Mi gratulate redaktas ĝin per artikoloj sendataj al mi el la kvar anguloj el la mondo de diversaj kamaradoj, kaj mi ĝin sendas ĉiun monatotrion al 200 kamaradoj loĝante en pli ol 40 landoj. Tamen, estas nur 39, kiuj rajtas vere ricevi ĝin. Ses eŭroj ne estas malriĉiga kvanto da mono, kaj pro tio ni ĉiam rezistis plialtigi la kotizon. La lastan numeron, ni preskaŭ bankrotis, ĉar la plidikiĝo de la magazino kaŭzis, ke la kosto de la multobligado kaj sendado plialtiĝis, kaj la kotizintoj estis malplej grandkvantaj. Mi daŭre klopodos sendi nian magazinon al ĉiuj, kiuj interesiĝas pri ĝi, sed mi ne scias, dum kiom da tempo mi povos fari tion. Ni devis forlasi la sidejon de nia elektronika versio en http://www.distrito.com post dujaraĝa loĝado pro manko da mono. Ĝi ankoraŭ kuŝas ĉe loĝejo http://esperanto.dragonfire.net, sed ni ne scias dum kiom da tempo (krome de ĉi tie, http://www.educar.org/Revistas/Esperanto).

Mi aldonas la liston de pagintoj. Se vi, leganto, opinias, ke vi devas esti inter ili -pro tio, ke vi jam pagis-, bonvolu skribu al mi tuj:

1) Adolf Vezelŭ, Ĉeĥio.
2) Ana Mª Manero García, Madrid.
3) Antoine Ribas, Chequia.
4) Antonia Puerta Palacios, Zaragoza
5) Antonio Marco Botella, Zaragoza.
6) Antonio Sánchez Belda, Callosa.
7) Eduardo Larrouy López, Bilbao.
8) Enrique Navarro Rubio, Zaragoza.
9) Giordano Moya Escayola, Matadepera.
10) Jacques Wilfrid, Britio.
11) Joan Manau Valor, Barbera del Vallés.
12) Joan Solé Pujol, Barcelona.
13) José Antonio Fleta, Zaragoza.
14) José Mª Bernabéu Franco, Callosa.
15) José Mª Galofre Domingo, Sabadell.
16) José Miguel Bernabéu Egea, Alikanto.
17) José Pina Tuells,  Murcia.
18) Joxemari Sarasua Abaro, Billbao.
19) Juan Antonio Cabezos, Murcia.
20) Kultura Asocio Esperantista, Sabadell
21) Lorenzo Noguero Sarasa, Zaragoza.
22) Manuel Suárez, Francio.
23) María del Mar Guirao, Murcia.
24) Martín Bustín Benito, Alikanto.
25) Miguel Fernández Martín, Madrido.
26) Miroslav Závodskŭ, Slovakio.
27) Nicolás Gil Carballo,  Gipúzcoa.
28) Pedro Ruiz García. Molina de Segura.
29) Peter Holt Tramuntana, Puerto Soller.
30) Ramón Manau Torres, Sabadell
31) Siegfried Linke, Germanio.
32) Stella de Weerd, Belgio.
33) Teresa Carbo Comas, Palafrugell
34) Tomás Ortiz García, San Javier.
35) Vicente Hernández Llusera, Sabadell.
36) Florika Popa, Romanio.
37) Alwyn Kind, Britio.
38) Mª Carme Colomer, Girona.
39) Carme Llapart, Figueres.

Kajero 45 ~ Kajeroj ~ Kurso de Esperanto ~ Esperanto Hispanio
Kreita de Jesuo de las Heras la vendredon 8-an de januaro de 2000.