ALVOKO AL ĈIUJ HALE-ANOJ
MEMBROJ DE S.A.T.

La sekretario de la Ĝenerala Konsilantaro de S.A.T. petis al la prezidanto de H.A.L.E. la plenumadon de la S.A.T Statuto en la paragrafo 15ª ĜENERALA KONSILANTARO, alineo Ĉ, en kiu pri la konsisto de la ĜK diras: «unu reprezentanto de ĉiu L.E.A. ligita kun S.A.T».

Se iu kamarado deziras helpi la Asocion kaj sin proponi por reprezenti H.A.L.E-n en la ĜK bonvolu sin anonci al la prezidanto de H.A.L.E kiel eble plej rapide.

Al legita artikolo Kajero 48 ~ Kajeroj ~ Kurso de Esperanto ~ Esperanto Hispanio Al legota artikolo

Muziko:Poemojn verkante, anonima kanto.
Kreita de Jesuo de las Heras la merkredon 20-an de septembro de 2000.