Al la Estraro de la Brazila Esperanto-Ligo

Malgraŭ la bela grafika alloga nova eldono de Brazila Esperantisto (oficiala organo de BEL) mi hontus montri ĝin al miaj gelernantoj ĉar miaj lernantoj ne estas spiritistoj. Kion mi dirus al ili?

Fakte en la revuo abundas la vortoj: Spirita, Spiritismo, Societo Lorenz, Evangelio, transtomba mondo ktp...

Brazila Esperanto-Ligo ne estas spiritisma asocio. Ĝi ne rajtas sektiĝi, fari religian prozelitismon iĝi reakcia revuo, je la servo de la religioj. Religioj estas institucioj je la servo de la reganta klaso kaj de la potenco. Ili instigas la homojn al obeado, rezignacio kaj nepensado.

Esperanto estas revolucia movado (subversiva) kiu volas fari grandajn ŝanĝojn en la nuna politika ordo (ŝanĝoj kiuj implicas ankaŭ starigon de nova ekonomia ordo), kaj tiamaniere rompi la privilegiojn kiujn la burĝa klaso havas pro la nuna lingva/ekonomia ordo.

Brazila Esperanto-Ligo devas esti asocio por ĉiuj brazilaj esperantistoj, kaj ne por disvastigi spiritismon.

Amike,

Joao Manoel Aguilera Junior


La bona civitano Kajero 50 | Kajeroj | Esperanto Hispanio~ Unueco estas natura

Muziko: Valzo minuta, de Federiko ŝopen'.


Kreita de Jesuo de las Heras la ĵaŭdon 27-an de aprilo de 2001.