Kajeroj el la Sudo: Manĉeto

Tiuj homoj aktive helpas fari nian magazinon.
 1. Prezidanto: Juan Antonio Cabezos Martínez,
  c/ Jabonerías, 6-3ºD,
  ES30 001 Murcia (Hispanio)
 2. Sekretario: José Pina Tuells,
  c/ Stª Teresa, 22-2º CD,
  ES30005 MURCIA
 3. Libroservo: María del Mar Guirao Gallego,
  Avdª Juan Carlos I, 22-8H
  ES300800 Lorca
 4. Kasisto: José María Bernabéu Franco
  Gral. Primo de Rivera, 8
  E-03360 Callosa de Segura,
  ALICANTE (Hispanio).
 5. Redaktoro: Jesuo de las Heras,
  Apartado 4461
  ES30080 MURCIA

Pretigas la Kajeron:

Monsendo de kotizoj kaj abonoj al la nova konto n-ro 0182 1854 47 0202 655 116 en libreta de BBVA. Sen aldona kosto.La abono kostas 6 eŭrojn. Kvitancon oni ricevos.

Kajeroj el la Sudo regule interŝanĝas kun:
 1. Esperanto, redaktata de István Ertl,
 2. Monato, de Stefan Maul,
 3. Juna Amiko, de Geza Kuruez,
 4. Sennaciulo, de Kresimir Barkovic,
 5. SAT-Amikaro, de Jean Selle,
 6. Internaciisto, de Luis Serrano.
 7. La Kancerkliniko, de Jak le Puil,
 8. Litova Stelo, de Petras Cielauskas,
 9. Liberecana Ligilo, de Jakvo Schram,
 10. Laute!, de C. Baudé,
 11. La Migranto, de Antje Noordewier,
 12. ES-TO, de Aurora Bute,
 13. SLEA-Informilo, de P. Persson,
 14. Naturista vivo, de Jozefo Nemeth,
 15. La verda proleto, de komitato.
Al ĉiuj, dankon pro viaj subteno kaj lernigo.
Rimarkoj notindaj:
 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reprodukti artikolojn, kondiĉe ke oni citu la originon.
 3. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj. Tamen, ni klopodos publikigi ĉiun artikolon kies enhavo estas interesa kaj ne mistraktas iun ajn personon.
 4. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem, ne la redakcio.
Al legota artikolo
Kajero 53-a ~ Kajeroj ~ Esperanto Hispanio
Muziko : Ĉarma Andanto , de Fernando Sor, midigita de mi mem :-).
Kreita de Jesuo de las Heras la dimanĉon 13-an de januaro de 2002.