STATUTO de SAT

PLENUM-KOMITATO

  1. Por eviti cian naciecan influon en la gvidado de la Asocio, validas la elekto de P.K. nur en la okazo, se la enlandaj jesaj vocoj por la kandidatoj en iu lando ne superas 1/3 de la tuta baltintaro. Aliokaze validu elekto de aliaj kandidatoj kiuj ricevis pli ol trionon da vocoj el la tuta balotintaro, sed tiuj estas dividitaj en pli normalaj maniero lau landoj. Kiam estas kandidatoj en pli ol du diversaj urboj, tiam validu la elekto de tiu(j), kiu(k) ricevis la absolutan plimulton. Aliokaze refoja baloto estu arangata inter tiuj du kandidataj urboj.
  2. En okazo de eksigo(j) de P.K.-ano(j), la membraro en la urbo de l' sidejo elektas antatauantojn. Se eksigis samtempe pli ol la 1/2 de la tuta P.K., tiam gi organizas novelekton lau paragrafo 11. En okazo de eksigo de la tuta P.K. pro kontraustatuta agado, la K.K. anstatauas provizore la P.K.-on ku la tasko kiel eble plej baldau okazigi referendumon por elekti novan P.K.
  3. Rajtas esti membro de la Plenum-Komitato nur membro havanta 3 sinsekvajn jarojn da aktiva membreco kaj skribe promesinta firme kaj aktive defendi en Pciuj cirkonstancoj la celojn, principojn kaj interesojn de la Asocio.

Al legita artikolo Kajero 54-a ~ Kajeroj Esperanto Hispanio Al legota artikolo
Muziko : Nel cor mi non piu sento, aria de Paisiello.
Kreita de Jesuo de las Heras la vendredon 26-an de aprilo de 2002.